BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NE ŞİKAYET EDİYORUZ!..

Büyük Türk Milleti,

Sen bunları hakketmiyorsun!

Cuma Nacar

Değerli basın mensupları,

Ekonomik anlamda ezilmiş, enflasyon canavarı altında kımıldayacak hali kalmamış Türk Milleti’nin bilinçli bir şekilde suni gündemlerle kutuplaşmaya itilmesi kabul edemiyoruz…

Türk siyaseti bu seviyesiz söylemleri hak etmemektedir. Sözün sahibi kim olursa olsun, Türk Milleti’nin birliği ve dirliği için çözüm önerileri sunan, iyiyi öven, kötüyü yeren tüm siyasal aktörler baş tacı edilmeli, beğenilmeyen fikirler, ilmi dayanaklarla eleştirilmelidir.Türk Siyasetini kirletenhollywood filmlerini andırır tutum, davranış ve düello çağrıları toplumsal huzurumuza, milletimizin birliğine ve devletimizin bütünlüğüne vurulabilecek en ağır darbedir.

Bilinmelidir ki, Türk Milleti, geçmiş dönemlerde olduğu gibi kardeşi kardeşe kırdıran iç veya dış temelli yönlendirmelere gelmeyecek kadar tecrübeye sahiptir ve Türk Milleti her daim itidalle hareket edecektir. Bu topraklar üzerinde bir savaş olacaksa bu ancak fikirlerin savaşı olacaktır. “Kerim devlet ve bilgi toplumu” olmak bunu gerektirir.

Millet Partisi olarak, iktidar başta olmak üzere bütün liderlere ve siyasi partilere, Türk Milleti’nin devlet töresine, siyasi ahlak ve meşruiyet ilkelerine bağlı kalarak siyaset yapmaları gerektiğini hatırlatıyoruz!..

Osmanlı’dan beri siyasi tarihimiz göstermektedir ki siyasi komplolar ve siyasi kavgalar ne iktidara ne de muhalefete fayda sağlar… İnsan, millet, ülke ve devlet kaybeder…

Toplumu geren, siyasal kutuplaşmayı tahrik eden, devletin ve milletin varlık temellerini dinamitleyen her türlü tehditi; ehliyetsizlik, yolsuzluk, rüşvet, emanete ihanet, kem söz, hakaret, adaletsizlik, kayırmacılık, tarafgirlik, partizanlık, anarşitürü söylem ve icraatlarısana şikayet ediyoruz…

Büyük Türk Milleti,

Toplumu geren, siyasal kutuplaşmayı tahrik eden, devletin ve milletin varlık temellerini dinamitleyen her türlü tehditi; ehliyetsizlik, yolsuzluk, rüşvet, emanete ihanet, kem söz, hakaret, adaletsizlik, tarafgirlik, partizanlık, çıkar, makam, koltuk, anarşitürü söylem ve icraatlarısana şikayet ediyoruz.

Bunlar devleti yönetmeye de milleti yönetmeye de insanı idareye de ehil değiller!..

Sen bunları hakketmiyorsun!..

Siyaset; menfaat, koltuk, çıkar, kavga, anarşi işi değil; insana, millete, büyük Türk Milleti’nin millî – tarihi değerlerine ve devlete hizmet işidir! Hedef; İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı, hukukun üstünlüğünü yaşayan devlet, huzurlu mutlu Muhteşem Türkiye hedefidir…

Sen zamanı gelince gereğini yaparsın biliyoruz!..

Cuma Nacar
Genel Başkan