0 4045

Türkiye’nin önündeki en büyük problem, milletin mecliste temsili meselesidir. Zira yürürlükte olan antidemokratik seçim kanunu , siyasi partiler kanunu ve milletvekilinin irade hürriyetini engelleyen meclis içtüzüğü millet iradesinin mecliste tecellisine imkan vermemektedir.