Eserleri

Yazdığı kitapların pek çoğu defalarca basılmış ve bu eserleri Türk okuruna, aydınlarımıza kılavuzluk etmiştir.

Her biri sahasında yıldız olan, Edibali’nin kitapları şunlardır:

1        Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Ne olmalıdır?

2        Birlik davamız

3        Sosyal Sistemlerin Temelleri

4        Kuran’ın Aksiyon öğretisi

5        Komünist İhtilale Karşı Tedbirler

6        Kadroların Vazifeleri

7        Beş çayı

8        Akaid (Ömer Nesefi’nin ünü eseri İslam inancının temellerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik şerhler ve katkılarla birçok kez yeniden basılmıştır.)

9        Beynelmilel Sermaye ve İhtilaller (Henry Koston’un eserine Edibali, K. Yaman’la birlikte ilaveler koymuştur.)

10    İlmi Gerçekler Işığında Darvinizm (Dr. Juhn. N. More- A. N. Field tarafından yazılan iki makalelere Sayın Edibali ve Sayın A. Metin tarafından bir makale ilave edilmiş ekler yapılmıştır.)

11    Millet Düşmanlarının İhanet Planları (Belgeler)

12    İnsanın Yaratılış Ve Yücelişi (Man Does not Stand Alone isimli kitap tercüme ettirilmiş notlar ve açıklamalarla Hıristiyanlık telkin ve yanlışlardan ayıklanarak notlar eklenerek okuyucuya kazandırılmıştır.) 

13    İlmi Çalışmaları Nasıl Yapmalıyız (Teksir notları halinde mükerrer baskıları yapılmıştır.)

14    İlmi Sağ (İslam toplumları üzerine tespitlerin yer aldığı eser tefrika olarak yayınlanmıştır.)

15    İnkılab ilmi (Eser Yeniden Milli Mücadele dergisinde tefrika olarak yayınlanmıştır.)

16    Milli Mücadele’nin Stratejisi (siyaset kadrolarına yönelik bir yeniden değerlendirme programı niteliğindeki çalışma tefrika olarak yayınlanmıştır.)

17     Gerçek Emperyalizm (Teksir olarak yayınlanmış, emperyalizmin maskesini düşüren bir çalışmadır.)