MİLLET İTTİFAKI YOK HÜKMÜNDEDİR

MİLLET İTTİFAKI’ YOK HÜKMÜNDEDİR

Sayın Basın Temsilcileri;

Basın yayın kuruluşlarının ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle zorluklar yaşadığı bu dönemde çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor, saygılar sunuyoruz.

Millet Partisi’nin tüzel kişilik adını, bir siyasi ittifak grubunun “Millet İttifakı” şeklinde kullanıyor olmasına Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız itiraz karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve sizler bunu haber yaptınız.

Haberin içeriği özetle “Millet Partisi’nin itirazı reddedildi” olarak yayımlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı okunduğunda görülecektir ki aslında “MİLLET İTTİFAKI YOKTUR!” denmiştir. Haberinizin kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını temin için bir açıklama ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Zira kararın 8. Maddesinde, “… partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde söz konusu unvan hukuken varlık ve geçerlilik kazanacaktır…” denmiştir.

Seçim süreci başlamadığından ve böyle bir protokol YSK’ya ulaşmadığından “Millet İttifakı” unvanından bahsedilemez. Bu itibarla aslında Yüksek Mahkeme, Millet Partisi’nin tezlerini teyit etmiştir.

Yine 6. Maddede “… bir partinin siyasi parti siciline kayıtlı başka bir partinin ismini aynen veya iltibasa yol açacak şekilde kullanması yasaklanmıştır…” hükmü yer almaktadır.

Bu bölümler ve kararın tümü incelendiğinde anlaşılacağı üzere yasal mevzuat gereği Millet İttifakı’nın bir hukuki oluşum olmadığının altı çizilmiştir. “MİLLET İTTİFAKI” yok hükmündedir!

Cuma Nacar
Millet Partisi Genel Başkanı

Haberin içeriği özetle “Millet Partisi’nin itirazı reddedildi” olarak yayımlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı okunduğunda görülecektir ki aslında “MİLLET İTTİFAKI YOKTUR!” denmiştir. Haberinizin kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını temin için bir açıklama ihtiyacı hâsıl olmuştur.