Millet Partisi

Millet Partisi Kurucu Partidir

Millet Partisi, milletin, muhteşem milletin ta kendisidir… Millet Partisi bir siyasi okul, ama nasıl bir siyasi okul? Böyle bir tarih, böyle bir tarihi geçmiş hiçbir parti de yoktur. Muhteşem Türkiye’yi kurmak istediğini söyleyen ve kuracak Millet Partisi hiç birisiyle mukayese edilemez.

Millet Partisi’nin geleneğinde, mayasında karanlıklardan aydınlığa çıkarmak var. Millet Partisi’nin geleneğinde çaresizliklerden çare çıkarmak var, kurmak, yüceltmek var. Herkesin dip bucak kaçtığı dönemlerde yiğitlikle, dürüstlükle ortaya çıkma gerekliliği var. Yani Millet Partisi kurucu bir parti.

Büyük Misyonu, Büyük Görevi Hatırlayın

Cumhuriyet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti vakası hafife alınacak bir iş değildir. Bunu Araplar da İslam Dünyası da Batı da yazsın. Cumhuriyet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti geleneği, kazanımları İslam Dünyasının da en büyük kazançlarıdır. İslam Dünyasında herkes Türkiye’nin Ortadoğu’daki ve İslam dünyasındaki büyük hizmetlerinden bahseder, özlemle hatırlar.

Türkiye’nin sıkıntıları olabilir ama şunu asla unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuvvetleri şunu iyi bilin, aklınızdan asla çıkarmayın. Başınız dik, gözleriniz ilerde, Allah’ın size yükle­diği büyük misyonu, büyük görevi hatırlayın. İstiklal savaşı sırasında terk etmek, kaçmak im­kanına sahip olmalarına rağmen bir avuç insan Medine’yi savundu. Sırf Peygamberimizin temiz makamına ga­vur ayakları değmesin, düşman çizmeleri, oraları kirletmesin diye hayatlarını feda ettiler. Bu gelenek bugün de sürü­yor. Bugün yeryüzündeki Müslümanlar rahatça hacca gidip Mekke’de, Kabe’yi Muazzama’nın önünde namaz kılıyorlarsa, Filis­tin’de Araplar tamamen yok edilmemişse bunun bir tek sebebi şerefli Türk Ordusudur. Mehmetçiğin süngüsü Ankara semalarında parıldadıkça onlar rahat edebilirler.

Diyar-I Harp

Türkiye, İslam Dünyası içinde Avrupa içine girmiş büyük bir kılıç, bir kama gibidir.

Burası bu toprakların adı İslam Dünyasında, literatüründe diyar-ı harptir. Türk Milleti, asırlar boyu İslam Dünyasının ayakta kalabilmesi için hayatlarınızı feda ettiniz. Sizler bu insan­ların çocuklarısınız. Mehmetçiğin şanla ve şerefle dalgalandırdığı al bayrak milyonlarca şehidin kanlarından rengini almıştır. Ve onun yıldızı gibi parlayacaktır.

Demokrasi… Şart Demokrasi

Millet Partisi Türk Milletinin hak ettiği insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokrasi mücadelesinde başlıca görevi almıştır.

Siyasal mirasımız içerisinde cumhuriyet başta gelir. Tanzi­mat’tan beri süregelen hukuk devleti başta gelir. Demokrasi, insan hürriyetleri, ibadet hürriyeti, düşünce, inanç hürriyeti başta gelir.

Demokrasi ahlaka, erdeme, milletin inançlarına, düşüncelerine, törelerine dayanmalı ve saygılı olmalı diyen tek parti Millet Partisi’dir. Millet Partisi’nin mirasında hürriyetler başta gelir ama hürriyet kadar hürriyetin yanında sorumluluk da başta gelir. Türkiye’yi öyle bir cadı kazanına çevir­diler ki namaz kılarsan, başını örtersen mülte­cilerden birisin. Neden böyle birileri çıktı, öyle bir istismarcı taifesi çıktı ki Müslüman’ım demek korkulur hale geldi.

“Dinin İstismarına Savaş Açıyorum”

Görevimiz büyük, ince, nazik, hassas, yobazlığın her türlüsü ve en başta geleni dinin yobazca istismarına karşı ben savaş açıyorum…

Bütün bunlar Türkiye’de muha­fazakar maneviyatçı siyaset akımının Türkiye’sidir. Türk Milletinin Muhteşem hazinesinin muhafaza edilmesi gibi bir yüce idealin de istismarcılığı tez zaman­da diremekte gecikmemiştir. Ülkeyi içinden çıkılmaz hale getirdiler. Değerli hanımlar, baş örtüsü ne kadar kutsalsa, değerliyse sizin gibi düşünmeyen, yaşamayan insanların kıyafetleri de  o kadar dokunulmaz ve saygıdeğerdir. Başörtüsü herkesin kişisel terci­hidir. Bir üstünlük konusu değildir, bir mo­dadır. Kimsenin gönlüne müdahale ettirmeyeceğiz. Nasıl rahat ediyorsa öyle yaşayacak.

Sen Millet Partisisin

Cumhuriyetçiyim diyor musun? Hukukun üstünlüğüne inanıyor musun? Hukuk devletine inanıyor musun? Türk Milletine mensup olmaktan dolayı iftihar ediyor musun?

Milliyetçiyim diyor musun? Benim milli değerlerimin içinde milletimin İslam Dinine ve insanlığa yaptığı müstesna bir hizmet ve fedakarlık var. Allah’a şükürler olsun ben Müslüman doğdum Müslümanca yaşayacağım ve Müslüman olarak öleceğim diyor musun? Ben Türk’üm Ben Arap’ım, Kürt’üm, Arnavut’um, Boşnak’ım… Her biri benim kardeşimdir. Ben yeryüzünün en büyük kitlesi ile hacda, Kabe’de beraber namaz kıl­dığım milyarlarca Müslüman gibi ben de Allah’a şükür Müslüman’ım. Ve mil­letim buna hizmet etti diyor musun ve bunla övünüyor musun? Sen, İstiklal Savaşını yoksulluk içinde dünyanın tüm düşmanlarını dize getiren bir savaş yapmış olan Kuvayı Milliyetçiyim, Milli Mücadeleciyim diyor musun? Ben Mohaç zapt edilirken oradaydım. Ben Malazgirt’le Alparslan’ın ordusundaydım. Ben İstanbul’u fetheden o bü­yük ordunun içindeydim. İstiklal Sa­vaşında ben de vardım. Türk Milleti ölmedi büyüyecek, yücelecek, silkine­cek ve muhteşem Türkiye’yi yeniden kuracağım diyor muşum? Kuracağız diyor musun? O, sen misin? Daha gür sesle içinden geçen, zihninden geçen kıvılcımı kelimelere dök… Sen Millet Partisi’sin…

Bir Millet Yeniden Uyanacak

Bir millet yeniden uyanacak!. Millet Partisi liderlerin partisidir. Bu milletin mektebidir.

Millet Partisi solan ümitlerin, tükenen he­yecanların zayıflayan imanların bir yanardağ haline getirilmesi, herkes de uyuyan devi uyandırmayı, Türkiye’yi, Türk Dünyasını, İslam dünyasını uyandırmayı, Dünyanın barışını sağla­mayı, dünyaya yeni bir çağ sunmayı er geç başaracak yegane güçtür.

Millet Partisi ile dünyanın uyuyan süper devi uyanışa geçecektir.