TAYYİP BEY AÇILIM PROJESİ HAKKINDA MİLLETİN HAKLI ŞÜPHELERİ GİDERMELİDİR!

0 2077

“HER TÜRLÜ  MILLIYETÇILIĞI AYAKLAR  ALTINA  ALMIŞ BIR PARTIYIZ?” DEMEK NEYIN NESI?

Bu söz size tanıdık gibi mi geldi? Elbette! Bir sözcük değişikliği ilebu söz Hazreti Peygamberin (s.a.s)  bütün Müslümanlarca bilinen,  ünlü veda konuşmasının, bir sözcük değişikliği ile virgülüne kadar aynısıdır. Hazreti Peygamberin bir sözünü, üstelik kaynak da belirtmeden ve hele, eğip bükerek nakletmek ne doğrudur. Belki de bütün Müslümanlarca bilinen, aşağı yukarı tüm Müslüman evlerinde, evlerin duvarlarını süsleyen İslam’ın ve insanlığın aziz peygamberi son haccında 120 bini aşkın mümine söylenmiş inci sözler… Bu sözlerden bir dizi.. Peygamber efendimizin ayaklarımın altındadır dediği yanlış adetler ve alışkanlıklar insanoğlunun hayatından kayboluyor, tarih oluyor… Peygamberimizin “ayaklarımın altındadır” dediği cahiliye bidatlerinden birisi kavimcilik hastalığı… Asırlardır süren Mekke putperestliği ve kavimciliğinin kudurganlaştığı yersiz bencillik putunun diğer putlar gibi yerle bir edilişi… (Bu işin İslami değerlendirilişi yanında dünyevi değerlendirişi ayrı bir husus.

*Peygamberimizin son hutbesine bakalım, ne buyurmuş? Peygamberin sözünü alıp, onu amacı dışında kavramlarla değiştirmek, hangi niyetle yapılmış olursa olsun kabul edilemez. Peygamberimiz sözlerinin ne eksik ne de ilavelerle naklini yasakmış ve cehennemde yerini hazırlasın buyurmuştur. Ve kendisine yalan isnat edilmesi olarak değerlendirmiştir.

“CAHİLİYE ADETLERİ AYAĞIMIN ALTINDADIR”!

*…Ashabım, dikkat ediniz, cahiliyetten kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalibin torunu İyas bin rabia’nın kan davasıdır…. Ey insanlar rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’ in çocuklarısınız Adem ise topraktandır. Arab’ın Arab olmayana, Arab olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahında kırmızı tenliye bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır”. buyruluyor.(Veda hutbesi),

 

KİMLERE KARŞI SÖYLENMİŞ, NİÇİN?

Acaba sayın başbakan bu sözü nerede, kimlere karşı ne için söylemiş denecek olursa..? Sayın Başbakanı Sinop’ta birkaç gün önce Karadeniz gezisine çıkan BDP heyetine karşı girişilen protesto veya saldırı üzerine, MHP  (muhalefet) ve BDP’lileri ırkçılık yapmakla suçladığı konuşmasında, bu hikmetleri sıralıyor. “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almışlarmış”?  Bu konuşmanın işaret ve ima ettiği beyan hazreti peygamberin,Allah’ın din olarak İslam’dan memnun olduğu ve İslam dininin tamamlandığını bildirişinden sonra Peygamber Efendimiz’in, bütün Müslümanlara, insanlara ve ashabına İlettiği son gerçekler. Yani insanlığın ve islam’ın son peygamberi ve resulünün emir ve talimatları.

 

YERYÜZÜNÜN GEÇİRDİĞİ EN SOYLU, BARIŞÇIL İNKILABIN BEYANNAMESİ!

Yer yüzünün geçirdiği en köklü, soylu, insani inkılab sonrasında açıklanan beyanname… Hangi haklara ve hassasiyetlere uyulacak, neler yapılacak, nelerden Sakınılacak, neler kaldırılmış, sona erdirilmiş. Putperestlik gibi ayaklar altına alınan cahiliye adetleri artık tarih oluyor. Ve yeryüzünde görülen en büyük inkılabını gerçekleştirmiş Peygamber Efendimizin bunları söylemek ve yanlışları ayaklar altına aldığından bahsetmesi, şüphesiz ki hakkıdır. Ama ümmetinden bir fakir ve acizin “her türlü milliyetçiliği ayaklar altına” aldıklarından bahsetmesi yakışık alıyor mu? Bu tür öykünmeler edebe uygun mu?

 

HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞİN AYAKLAR ALTINA ALINMASI GAFLETTİR!

Kaldı ki “her tür milliyetçiliği telin eden bu anlayışın dini, İslami, ahlaki, felsefi bir temeli yoktur. Neye dayanarak telin ediyorsun, derler adama? Dikkat ederseniz Kuran’da Allah’ı Hz. Peygamber Uhut Savaşı’nda mübarek yüzlerinden yaralandığında, Uhud Dağı’nın bu cinayeti işleyenlerin tepesine çalmak üzere gönderilen Allah meleğine, “onlar bilmiyorlar”, diyen ilahi cezayı önleyen o rahmet peygamberi, aynı zamanda İnsanlığa olduğu gibi Araba da dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını göstermemiş midir? Acaba hangi Arap önderi, rehberi araba mutluluk getirme konusunda Hz.Peygamberle yarışmaya cesaret edebilir ? Kısaca milliyetçilik fıtri bir ana baba saygısı, sevgisi gibi insani duyguya dayanır. Ama bu fıtri duygunun eğitilmesi, yönlendirilmesi gerekir ve aklileşmesi Allah ölçülerini aşar, taşar veya şeytan ölçülerine kayarsa, o zaman Said-i Nursi’nin “menfi milliyetçilik” dediği zehirli şerbetten içmiş olursunuz. Bu arada İstiklal Marşı’nın mütefekkir ve hakkıyla Müslüman şairi Mehmed Akif’i “ırkıma yok izmihlal dediği” içinde bertaraf etmeyi düşünür müyüz acaba? İsterseniz “Türkün ruh ve mana köküne bağlılığı” esas alan rahmetli Necip Fazıl Kısaküreği de ayaklar altına alacak mıyız? Görülüyor ki tüm milliyetçilikler ayaklarımızın altında” sözünün hiçbir İslami, Kurani, nebevi, akli, mantıki dayanağı yoktur.

 

DEMOKRATİK AÇILIM HAKKINDA MİLLETİN TEREDDÜTLERİ GİDERİLMELİDİR!

Demokratik açılım veya Türkiye’nin birlik ve kardeşlik arayışı denip neler yapıldığını bilmediğimiz, neler yapılacağını da bilemediğimiz bu çabaya bizde destek vermiş, daha sonrada dikkat edilmesi gereken hassasiyetleri hatırlatmıştık. Her şeyden önce barış ve kardeşlik gibi, tüm Türkiye’nin; sadece insanların değil tüm canlı yaratıkların, hatta dağların, taşların bile aman ne güzel deyip alkışlayacağı bir hedeftir, barış! Hele analar ağlamasın sözüne en taş yürekliler bile katılır. Ama bu harikulade söz tek başına bir politik, ekonomik çözüm, yöntem ve program değildir ama kitleleri büyüleyecek sihirli bir sözdür. Hakkını vermek, hereğini yapmak, bundan politik menfaat ummamak gerekir. Açılım adı verdiğiniz ve bütün bir milletin yediden yetmişe unut bağladığı, barış, kan akmasın analar ağlamasın duasına amin demeyecek bir insan bile yok. Ama bunu nasıl yapacağınızı millete açıklayın, yeni bir Habur rezaletine ve Oslo garabetine izin verilemez. Daha önce belirttik esrarengiz Oslo görüşmelerinde vaad edilenler, TC. mahkmeleri tarafından açıkça anayasaya aykırı bulunmuş ve vatan ihaneti tespit edilmiştir. Bunlar; milletini memleketini seven her vatandaşın kafasını karıştıran sorulardır. Tayyip Bey Türkiye’nin birlik ve kardeşlik davasına gerçekten hizmet etmek ve milletin samimi desteğini istiyorsa açılım projesinin üzerindeki meçhulleri açıklamalıdır.

Egemen milletin sesi

Yorum Yazın

Bir yorum yazın