TÜRK – ERMENİ BARIŞI

DİNAMİTLENEN TÜRK – ERMENİ BARIŞINI YENİDEN KURACAĞIZ!..

ERMENİ SOYKIRIM YALANI TÜRKLER VE ERMENİLER İÇİN İDAM FERMANIDIR, YIRTACAĞIZ!..

Aziz Vatandaşlarım,

Büyük Türk Milleti,

Ey Ermeniler,

Ey insan hak ve hürriyetlerine saygılı aklı gönlü hür dünya,

1915’lerde Osmanlı Türk Cihan İmparatorluğu vatan topraklarımızda yaşanan acılar hepimizi üzüyor. Keşke yaşanmasaydı!..

Rahmetli Bilge Lider Aykut Edibali’nin dediği gibi diyoruz: “Tarihi Türk Ermeni dostluğu dinamitleniyor, uyanalım!”

Tarihi Türk Ermeni dostluğu dinamitleniyor, uyanalım!

Aziz Vatandaşlarım,

Ey Ermeni vatandaşlarım, Ermenistan Ermenileri ve Ermeni Diasporası,

Tarihi belgeler ortaya çıkarmıştır ki 1915 Ermeni soykırım yalanı; emperyalist güçlerin Türk Milleti’ne ve Ermenilere kurduğu idam sehpasıdır. Bu ‘büyük acı’ emperyalist bir tezgahın ürünüdür. Amaç, 1000’li yıllardan bu yana, barış içinde dostça yaşamış, Türkleri ve Ermenileri kavga ettirmek, savaştırmak, Osmanlı devletini yıkmak; stratejik ve jeopolitik hâkim bir coğrafyadaki Kafkaslara yerleşmek, zengin maden kaynaklarına ve petrollerine el koymaktır. 1. Cihan Harbi, Osmanlı Türk Cihan İmparatorluğunu yıkmak ve topraklarını paylaşmak için çıkarılmıştır…

Bu güçler ne yazık ki Ermeniler içerisinden ayrılıkçı Taşnak, Hınçak gibi çeteler oluşturmuşlar, eğitmişler, silahlandırmışlar ve kendi devletlerine –Osmanlı Türk Cihan İmparatorluğuna- isyan etmelerini teşvik etmişlerdir. Ermeni hayalperest çetelerinin ağzına da bir parmak hayalperest slogan vererek; “Büyük ve Bağımsız Ermenistan!”

 

ALPASLAN GAZİ VE FATİH DÖNEMİ TÜRK –ERMENİ DOSTLUĞUNU YENİDEN KURACAĞIZ

Ey insan hak ve hürriyetlerine saygılı aklı gönlü hür insanlar,

Bu kadar acı tecrübeden sonra aklımızı başımıza alalım: ‘Ortak acı’yı, ‘ortak yara’yı kaşıyarak kangrenleştirmek, Ermenilere de Türklere de bir şey kazandırmıyor. Ortak acının tedavisi için, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD’den yardım beklemek beyhudedir. Bu büyük travmanın tedavisinde Ermenilerin ve Türklerin birbirinin doktoru olmasından başka çare yoktur. Dert bizim, doktor biziz, tedavi bizde.

1990’larda Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan’ın dediği gibi “Ermeniler tarihsel düşmanlıklarını unutup Türklerle ilişkileri düzeltmeden Ermenistan’ın Rusya’dan bağımsız olması mümkün değildir…”

Büyük Türk Milleti “Kanı kanla yumaz” affedicidir.

Millet Partisi iktidarında bu yarayı akıl, şefkât ve barış melhemi ile tedavi edeceğiz, Alpaslan Gazi’nin temellerini atıp Fatih’in çelikleştirdiği tarihî Türk – Ermeni dostluğunu yeniden kuracağız…

Ermeni sorununu, emperyalist güçlerin oyuncağı olmaktan kurtaracak Fatih bilgeliği, hoşgörüsü ve dirayetinde Türk ve Ermeni liderlik dönemini açacağız, coğrafyamızda huzurla, emniyet ve barış içinde birlikte yaşayacağız…

ERMENİ SOYKIRIMI YOK; ERMENİ TEHCİRİ, MUKATELE VE ‘ORTAK ACI’ VAR!..

Aziz Milletim,

Ermeni vatandaşlarım, Ermenistan Ermenileri ve de Ermeni Diasporası,

Ey insan hak ve hürriyetlerine saygılı aklı hür bütün dünya,

Dünya aleme ilan ediyoruz:

Yaşanan bir büyük acıdır, sadece Ermeniler için değil Türkler ve Müslümanlar için de acı; ortak acı!

24 Nisan 1915 Taşnak ve Hınçak silahlı isyancı ayrılıkçı katil Ermeni çetelerinin tutuklanması için Osmanlı Devletince genelge yayınlandığı gündür. 27 Mayıs 1915 ise Ermenilerin tehciri (göçü) kanununun çıktığı gündür.

Bilimsel tarihî gerçeklere göre ortada bir Ermeni soykırımı yoktur. Bir Ermeni tehciri (göçü) vardır.

1915 olayları hem tarihsel hem de hukuksal olarak soykırım değildir.

Uluslararası mahkeme kararlarına göre, ortada bir suç varsa suça mahkeme karar verir, mahkeme kararı olmadan hiçbir güç, parlamento veya devlet soykırım kararı veremez!..

Yine Uluslararası Adalet Divanı’na göre 1948 Soykırım Sözleşmesi geriye doğru işletilemez!

1. Cihan Harbi sırasında ABD Başkanı Wilson’ın ‘Osmanlının Paylaştırılması’ haritasında ve İngiliz-Fransız Sykes-Pichot haritasında da görüldüğü Osmanlı Türk İmparatorluğu yıkılmak ve toprakları paylaşılmak istenmektedir. Bu ölüm kalım savaşında Türklerin, Ermenistan ile çatışması uluslararası savaş hukuku kapsamındadır.

Osmanlı sınırları içerisindeki Ermenilerle iç çatışmalar ise; Osmanlı topraklarını paylaşmak isteyen Rusya, İngiltere, Fransa, ABD, İtalya ve Almanya gibi devletlerin kışkırtıp desteklediği Ermeni komitecilerin kendi devletine -Osmanlı İmparatorluğuna- isyanına ve orduyu içerden vurmasına ve dahi Müslüman unsurlara saldırmasına, devletin ve milletin karşılık vermesi sonucu meydana gelen mukateledir (iç çatışmadır).

Yaşanan bir büyük acıdır, sadece Ermeniler için değil Türkler ve Müslümanlar için de acı; ortak acı!

Bu ortak acıya birincil sebep başta Rusya, İngiltere, Fransa, ABD, İtalya ve Almanya’dır. İkincil sebep ise ilk Ermenistan başbakanı Ovanes Kaçaznuni’nin dediği gibi bu devletlerin oyununa gelen Ermeni komiteciler ve Ermenilerdir…

Acısını paylaştığımız Ermeniler, Osmanlı Türk Cihan Devleti’ni yıkmak için çıkarılan Birinci Cihan Harbinin öldürücü ateşine odun taşırken ölmüşler ve kendilerinden daha fazla Türk ve Müslüman’ın ölümüne sebep olmuşlardır.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ İSTİHBARAT YALANI OLDUĞU BELGELENDİ

Aziz Milletim,

Ermeni soykırımı koskoca bir uydurma istihbarat yalanıdır: Alman ve İngiliz devletlerinin emirle istihbaratçılara, rüşvetle yazarlara uydurttuğu yalanlar!

Bu yalanların dünyaya belge olarak sunulan en kıdemlileri şunlardır:

Mark Sykes’in fabrikasyon yalan yazısı: İngiltere’de The Times’da 20 Şubat 1917’de yayınlanan yazı bütün dünyada dağıtıldı: “Türkler 700 bin Ermeni’yi, ‘bağırta bağırta kesti’, Lübnan’da açlık ve sefalet yarattı. Yahudi göçmenleri, diri diri yaktı.”

‘Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü’ kitabı,

Alman Teolog Johannes Lepsius’un ‘Lepius Belgeleri’,

James Bryce-Arnold Toynbee’nin ‘Mavi Kitap’ı,

Ermeni Aram Andonyan’ın ‘Naim Beyin Anıları’.

Bu kaynakların hepsinin emperyalist amaçlar için sipariş üzerine hazırlanıp yazıldığı, gerçekle ilgisi olmadığı, sahte, uydurma, maniplasyon olduğu belgelenmiştir.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI KAÇAZNUNİ: ‘SUÇLU BİZİZ. TÜRKLERE KARŞI AYAKLANDIK VE SAVAŞTIK!..’

Büyük Türk Milleti,

Ermeni vatandaşlarım, Ermenistan Ermenileri ve Ermeni Diasporası ve bütün hür insanlar,

Ermeni soykırımı yalanı üzerine tarihe düşülen notlara değinmek istiyorum:

ABD’li Prof. Dr. Justin McCarthy: “Belgeler Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteriyor. … Ermeniler, Rusya’nın teşvikiyle devlet olmak istediler. … yaşadıkları devlete başkaldırdılar. Buna vatan hainliği derler. … bu olay kesinlikle soykırım olamaz. … Birileri 100 yıldır Osmanlı’nın Ermenileri katlettiğine dair belge arıyor. … belgeler Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteriyor. … Tarih, insanların birbirini öldürmesine savaş der. 1915’te orada olanlar da soykırım değil, savaştır.”

 

ABD’li tarihçi Prof. Michael Gunter: “Yaşananlar Ermeni soykırımı olarak nitelendirilemez. Süreç öncesinde birçok Türk, Ermeni çeteciler tarafından katledildi. Ermeni çeteleri 1915 olaylarından çok önce katliama varan isyanlar düzenledi.”

 

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni: “Suçlu biziz, kandırıldık ve Rusya’ya bağlandık. … Türklere karşı ayaklandık ve savaştık! Öldük ve öldürdük. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, olayların sebebi biziz. … İtilaf devletlerinin bize vadettiği Ermenistan için!”

 

Ermeni kayıplarının şişirildiğini de ABD’li Bruce Fein söylüyor: “Reagan’ın Başkan olduğu 1981′de, Beyaz Saray araştırma yaptı, Ermenilerin 2 milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı. Ermeni kayıpları ise 500 bin civarındadır.”

MİLLET PARTİSİ İKTİDARINDA, ERMENİ SORUNUNU EMPERYALİST GÜÇLERİN OYUNCAĞI OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ!..

Aziz vatandaşlarım,

Sonuç olarak, 1915 Ermeni soykırım yalanı; emperyalist güçlerin Türk Milleti’ne ve Ermenilere kurduğu idam sehpasıdır. Bu ‘büyük acı’ emperyalist bir tezgahın ürünüdür. Millet Partisi iktidarında bu yarayı akıl, şefkât ve barış melhemi ile tedavi edeceğiz, Alpaslan Gazi’nin temellerini atıp Fatih’in çelikleştirdiği tarihî Türk – Ermeni dostluğunu yeniden kuracağız…

Ermeni sorununu, emperyalist güçlerin oyuncağı olmaktan kurtaracak Fatih bilgeliği, hoşgörüsü ve dirayetinde Türk ve Ermeni liderlik dönemini açacağız, coğrafyamızda huzurla, emniyet ve barış içinde birlikte yaşayacağız…

Cuma Nacar

Genel Başkan