Türkiye 24 Haziran 2018’de Seçime Gidiyor!

0 1340

Bildiğiniz üzere Türkiye erken seçime gidiyor. Yangından mal kaçırırcasına. Bilmediğimiz ve belki de onlarca yıl boyunca aslını öğrenemeyeceğimiz pazarlıkların sonucu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak bir seçim kurgulandı.

Kim, hangi kurgulanmış argümanla aksini iddia ederse etsin, Türkiye ‘millî iktidar’a ancak ehil ve sadece Türk Milleti’ne bağlı teşkilat ile ulaşabilir. Büyük Türk Milleti dışında bağlı olduğu herhangi bir efendisi olan millî olamaz. Hesabını veremeyeceği paraları savurarak satın aldığı demagoglar güruhunu sureti haktan göstermek hiçbir grubu millîleştirmez. Kutsallarımızın istismarcıları da millî değildir!

 Bizler Büyük Türk Milleti’nin ölüm uykularından uyanıp, asli vazifesinin başına dönmesi için mücadele etmekle mükellefiz. Zafer ancak Allah’ındır. Duamız ve tüm mücadelemiz ancak millî iktidarı meşru yöntemler ile tesis etmek içindir. Türkiye ‘Muhteşem Türkiye’ olmak zorundadır. Ülkenin makus kaderinin değiştirilmesi ve ızdıraplarının son bulması bu ülkü ile mümkündür. Türkiye’nin hak ettiği muteber, müreffeh ve lider ülke haline gelmesi için yegâne çözüm olan ‘millî iktidar’ ancak Millet Partisi ile mümkündür!

Millet Partisi Teşkilatlanma Çalışmalarında Mücadele Eden Kahramanlar!

Son aylarda teşkilatımız büyük bir gayret ile teşkilatlanma çalışmaları yürüttü. Kapatılan, hile ile kapattırılan, kaydedilmeyen pek çok il ve ilçe teşkilatımız birkaç ay içinde yeniden kuruldu. Ancak keyfi şekilde yasa koyma, yasaları keyiflerince yorumlama adeti edinmiş olanlar millî iradeye engel olmak istiyor. 2018 yılı başı itibariyle kurulmuş olan 49 il teşkilatımız gayri meşru gerekçeler ileri sürülerek kayıt altına alınmadı. Büyük gayretlerle kurulan il ve ilçe teşkilatlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilat kurucularının ikametgah adreslerini gerekçe göstererek sicile kaydetmedi. Millet Partisi’nin seçime girmesine mani olacak engeller oluşturuldu. Kaldı ki teşkilat kuruluşları esnasında YCB ve YSK’nın izin vermesi diye bir durum söz konusu değildir.

Millet Partisi’nin karşısına yüce devletimizin emanet edilmiş makamlarını işgal eden, iktidar partisinin ebediyen görevde olacağını sanan işgüzarlar dikildi. Tüm engellemelere rağmen Anadolu’da adım adım gezildi. Yılmadan, usanmadan yeniden yürekli dava adamları arandı mücadeleye sevk edildi. Kahraman teşkilatçıların mükafatı ise Allah katındadır! Onlar, sadece Hakk için, vatan için, al sancak için, istiklal için mücadele ettiler. Ortaya koyulan bu destansı gayret, kadim Türk tarihine altın harflerle yazılacaktır… Eminiz, bu millet bir gün bu fedakâr, cefakâr kahramanların isimlerini bilecektir. Bu gayret ne makam içindi ne de birileri alkışlasın diyeydi. Sadece ‘Dava’ için yüründü. Tarih şimdi bizlere Türk Milleti’ni yeni baştan teşkilatlama görevi vermiştir.

Millet Partisi Bu Seçimlerde Pusulada Yok! Millet Partisi 2018 Seçimlerine Katılmıyor

Tüm imkânlarını, vaktini, yeteneğini teşkilatlanma çalışmalarına adayan vatanperverlerin gayretine rağmen maalesef Millet Partisi 2018 seçimlerine katılmıyor. Tesadüfi olmadığı daha başından belli olan seçime gidiş tiyatrosu yeniden sergilendi. Bu tiyatronun milletimizin menfaatleri istikametinde seyrettiğini sanmak en kibar tabir ile saflıktır. Kimin karar verdiğini bilmediğimiz bir sürecin sonunda belirlenmiş birkaç partinin seçime sokulmasının önceden kararlaştırılması mazeret değildir. Devletin ve milletin tüm ekonomik kaynaklarının başına tünemiş partilerin devlet yardımı diye tüyü bitmedik yetimin hakkını yemekte olması, bizim seçime girmememizin mazereti olamaz.

Bu güruh elbette ki görevini yapacaktı ve yaptı. Bu kirli senaryo ile millete dayatılan hiçbir grubu, yapılanmayı, Millet Partisi’nin olmadığı pusulada muteber görmeyiz. “Şu partiye destek vermezsek bu parti güçlenir” yalanına inanmak da akıl kârı değildir!

Millet Partisi inanç fikir, karar ve eylem birliği içerisinde olan dava adamlarından müteşekkil dava partisidir. Alternatifi, benzeri, yedeği yoktur! Millet Partisi’nin alternatifinin olduğu düşünülemez.

Seçim sürecini değerlendirmek bahanesi ile birilerinin kurduğu, kurdurduğu gelip geçici proje ve hülle partilerinin, onların projelerinin anlatılmasının anlamı olmadığı gibi zararı vardır. Biz başkalarının projelerini değil millî stratejimiz uyarınca kendi projelerimiz için mücadele etmeliyiz. Birilerinin ya da gelip geçici gündemlerin bizi oyalamasına izin vermemeliyiz. Hiçbir Millet Partili, davaya dair olmayan sözleri konuşmaz. Millet Partisi’nin olduğu yerde, başka bir partiden, hareketten söz etmeyiz.

Yeniden Teşkilatlanıyoruz

Önümüzde ancak dava adamalarının kaldırabileceği, çetin imtihanlarla dolu bir süreç daha uzanıyor. Tazece bir başlangıç vaktidir… Dünyada ve Türkiye’de büyük değişimi hedefleyenlerin önce kendi içlerinde büyük değişimleri gerçekleştirecekleri bir süreç başlıyor. İnkılâp önce kendi içimizde başlıyor. Sayıların değil, davaya adanan insanların mücadelesinin konuşulacağı bir teşkilatlanma dönemi uzanıyor önümüzde.

Önce hayati başlangıç sorusunu sorma vaktidir. “Bu davayı kim anlar, davamı kime anlatmalıyım?” diye düşünüp Türkiye’nin 81 ilinde ve Türk illerindeki tanıdıklarımızın isimlerini yazma vakti. Teşkilatımızı bu teşkilatın mensubu olmaya layık olan kişiler ile baştan aşağı bir daha kurma vaktidir.

Millet Partisi hiç vakit kaybetmeden milletimizin sığınacağı güvenli liman haline getirilmelidir. İl merkezlerimizi, zihinlerimizi ve gönüllerimizi açık tutmamız gerekmektedir. Karşımıza çıkan bu üzücü durumdan ders alıp, ayağa kalıp, temizlenip yeniden yola koyulma günüdür. Teşkilatlanma çalışmalarının neden bu denli acil olduğu düşüncesinde olan kişilere sadece birkaç yıl önce yapılan
7 Haziran seçimlerindeki rezaleti hatırlatırız. İktidarı elinde bulunduran parti istediği sonuçları alamadığı için yeniden seçim kurguladı. Kimin ne zaman seçim yapmak istediği belli olmayan şartlarda zafer isteniyorsa daima dinç ve zinde olunmalıdır. Bundan sonra hazır olacağız ve hiçbir baskına hazırlıksız yakalanmayacağız.

Tekrar hatırlatmakta fayda görürüz ki; 24 Haziran seçimlerinde Millet Davası mensuplarının altına oy basacağı bir parti yoktur. Aday diye önümüze sunulanların hiçbirisine ne destek ne de oy vermemiz söz konusudur. Çünkü Millet Partisi’nin alternatifi yoktur! Bu kapkaç ve dayatma seçim ahlaki, vicdani, meşru değildir. Türk Milleti’nin menfaatleri bir kenara bırakılmış, hukuk kuralları eğilip bükülmüş, birkaç partinin ve birkaç kişinin menfaati gözetilerek yasal hale getirilmiş bir oldu bittidir, dayatmadır.

Yakında teşkilatlanma çalışma toplantılarında görüşmek üzere. Güzel haberlerinizi ve davetlerini bekliyoruz…

Allah bu aziz milletin davası için mücadele edenlerin yardımcısı olsun!

Selâm olsun, başına gelen felaketleri ders bilip şükredenlere,
hakkta sabredip hakkı, sabrı ve mücadeleyi tavsiye edenlere!

Selâm olsun, insanlardan değil Türk Milleti’ne ve Hakka hesap vermekten korkanlara!

Selâm olsun yolundan dönmeyenlere!

Teşkilatlanma Üst Kurulu

Yorum Yazın

Bir yorum yazın