EMPERYALİST TUZAKLARI
PARÇALAYALIM!


Aziz Vatandaşlarım!
Bizi İşit!
Geleceğe Umutla, Sevinçle Bak!
Tarih çağlarını dolduran, muhteşem geçmişini hatırla!
Ve ondan aldığın enerjiyle, dünya devletlerinin saygın, sözü dinlenir üyesi, ‘Muhteşem Türkiye’ hedefine odaklan!


Aziz Milletim!
EMPERYALİST TUZAKLARA KARŞI UYANIK OLALIM!


Türkiye, emperyalist emeller için kurgulanmış sığınmacıların işgal edeceği yer değildir. Ezelî ve ebedî Türk yurdudur!
Sığınmacılar/ Göçmenler hiçbir yerde koloni gibi kendi başlarına buyruk yaşayamazlar!
Türkiye’de, Milletimizin evrensel kültür ve medeniyet değerlerine saygı duymalı ve uyum sağlamalıdırlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre hareket edip yaşamalıdırlar!
İktidar gibi iktidarın da görevi sığınmacılarla ilgili olarak bunu sağlamaktır!


Aziz Milletim!
TÜRKİYE İLE KOMŞULARI ARASINA NİFAK SOKMA OYUNUNA GELMEYELİM!


İktidara düşen bir görev daha var:
Türkiye, komşuları ile iyi geçinmenin yollarını bulmalıdır! Paktlar oluşturmalıdır! Bunlar arasındaki geçişler güvenlik kurallarına bağlı olarak kolaylaştırılmalıdır!
Türkiye, bölgesinde ve dünyada savaşları, sömürüyü durdurmaya, huzur, emniyet ve barış kurmaya rehberlik etmelidir!


MÜLTECİLER KENDİ VATANLARINDA İNSAN GİBİ YAŞAMALIDIR!


Türkiye, emperyalist güçlerin sömürgen emelleri için uydurdukları savaşlar yüzünden evinden-barkından, ata yurdundan edilen insanların kendi vatanlarına dönüp orada insan gibi yaşamasının şartlarını oluşturmak için diplomatik kanalları kullanmalıdır!
Dünya kamuoyunu buna göre oluşturmalıdır!
BM’yi göreve çağırmalı, BM’yi çalıştırtmalıdır! Emperyalist savaşın durdurulmasını sağlamalıdır!


Yaşasın zalimlerin, emperyalistlerin korkulu rüyası; mazlumların, zayıfların, güçsüzlerin paratoneri ve sığınağı büyük Türkiye Cumhuriyeti!
Yaşasın Muhteşem Türkiye!


Cuma NACAR
Genel Başkan