Kitapları

TARİH, İZ BIRAKANLARI YAZAR

Aykut Edibali

AYKUT EDİBALİ’NİN KİTAPLARI

Aykut Edibali, pek çok olumlu çağrışımı bünyesinde barındıran bir isim. Bu çağrışımların her birinden ayrı ayrı söz etmek mümkün. Konu kitaplar olunca, Edibali, hem kitap dostu bir iyi okuyucu hem de pek çok kitaba imza atmış bir değerli yazar. Onun yazdığı çok değerli yazı ve makalelerin sayılarını on binlerle ifade etmek mümkün. Bu yazımızda onun kitapları hakkında kısa bir bilgi vermek istedik. Sizi kitaplarla başbaşa bırakalım:

 

MİLLİ MÜCADELEDE KADROLARIN VAZİFELERİ

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 1970, İstanbul

Yayınevi: Otağ Yayınları

Sayfa Sayısı: 136 s.

 

1960 yıllarda henüz üniversite öğrencisi iken“Bir millet ıstırap içinde inlerken onun evlatları rahat edemez”diyen dönemin öğrenci liderlerinden Aykut Edibali’nin başlattığı Yeniden Milli Mücadele Hareketi’nin prensiplerini ve hareketin kadrolarını eğitecek müfredatı içeren benzersiz bir eserdir. Tarihi ve bilimsel bin bir tecrübeden damıtılarak oluşturulan ve Türk milletinin, İslam dünyasının başucu ve rehber kitaplarından biri olmayı çoktan hak eden bu eser, yayınlandığı günden beri birçok hareketin ilgisini çekmiş, onlara esin kaynağı olmuştur.

 

 KOMÜNİST İHTİLALE KARŞI TEDBİRLER

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 1972, İstanbul

Yayınevi: Otağ Yayınevi

Sayfa Sayısı:150 s.

 

Edibali, bu kitapta 1960’lı yıllarda Türk milletinin karşılaştığı komünizm tehlikesinden nasıl korunacağımızı ve Komünizmin, ne olup ne olmadığını, karakterini, Türkiye’deki kaynaklarını, silahlı bir ihanet hareketi haline gelişini, bunun sebeplerini inceledi ve alınması gereken tedbirleri anlattı.  Milletimizin milli dünya görüşü ile hiçbir alakası olmayan bu emperyalist ihanetin nasıl ortadan kaldırılacağı hususunda o yılların üniversite gençliğine ve aydınlarına rehberlik etti. Bu nedenle Komünist İhtilale Karşı Tedbirler, 70’li yıllarda ülkesinin geleceği için kaygı duyan aydınların başucu kitabı olmuştur.

 

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASI NE OLMALIDIR?

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi: 1974, İstanbul

Yayınevi: Otağ Yayınları

Sayfa Sayısı: 158 s.

 

“Sakın ola kimse, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin sürekli haksızlık ve fedakârlığa zorlanması sonucu elde edilmiş suni çözümlere umut bağlamasın”, diyen ve Kıbrıs’ı “Güney Kalemiz” olarak gören Genel Başkan Sayın Edibali, Kıbrıs’ı Türk siyasi hayatının gündemine getirmiş ve siyasi hayatı boyunca Kıbrıs’ı milli bir dava olarak savunmuştur/savunmaktadır. Varlık ve beka davamız, dediği Millet Davası’nın en önemli dayanaklarından biridir”Kıbrıs Davası”

“Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır” adlı eseri, 1960’lı yıllardan beri adada yok edilmek istenen bir toplumun kurtuluş reçetelerini yazmış ve bütün dünyaya deklere etmiştir. Bu kıymetli kılavuz kitap, Kıbrıs konusunda devleti yönetenlere ne yapması gerektiğini göstermiş ve bu konuda bir “Kıbrıs Şuuru” oluşturmuştur. İlk baskısı 1974 yılında yapılan kitap, 2017 yılında genişletilmiş yeni baskısı ile okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Kitap, şu ana konuları ele almaktadır:

 • İslam Dünyası Batı Arası İlişkilerde Türk Milletinin Rolü
 • Batı-İslam Dünyası İlişkileri Açısından Türk –Yunan İlişkileri ve Avrupa Türkiye’si
 • Yabancı Güçlerin Sömürü Politikası ve Şark Meselesi
 • Türk Dünyası ve Türkiye İlişkileri Bakımından Kıbrıs Türkleri
 • Kıbrıs Davası Nedir?
 • Kıbrıs Davasındaki Hatalar Nelerdir?
 • Kıbrıs Davasında 1974 Öncesi Karanlık Yıllar
 • Barış Harekâtı Sonrasında Kıbrıs Davasının Akıbeti
 • Kıbrıs Problemini Nasıl Çözebiliriz?

 

BEŞ ÇAYI (Tiyatro)

Yazarı: Aykut Edibali

Tiyatroya Uyarlayan: Mehmet Taşdiken

Yayın Tarihi ve Yeri: 1975, İstanbul

Yayınevi: Otağ Yayınları

Sayfa Sayısı: 128 s.

 

Beş Çayı, Genel Başkan Sayın Aykut Edibali’nin bir dergide çıkan aynı adlı hikâyesinin Mehmet Taşdiken tarafından tiyatroya uyarlanması ile oluşturulmuş bir eserdir. Edibali, esere yazdığı sanat anlayışının bir manifestosu olan önsözün bir paragrafında şöyle diyor: “… Yeri gelmişken belirtmeliyiz. Bugün milli sanat hareketinin kesin özellikleri ve hedefleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, düşüncede milliliktir. İkincisi, hedefler itibariyle milliliktir. Bu hedefler kısaca: a) Türk insanını ve toplumunu tanımak, b) Türk toplumunun ve insanının problemlerini, sebepleri, sonuçları ve şartları itibariyle göstermek, c) Türk toplumuna ve insanına problemlerin çözümünü sağlayıcı hedefler göstermek ve hareket şekillerini telkin etmek, d) Türk toplumunun değerlerini, ülkülerini ve menfaatlerini savunmak. Üçüncüsü, Milli sanat çalışmaları ve sanatçı ile Türk toplumunun bütün fertleri arasında sağlam ve sürekli bağ kurmak. Dördüncüsü, milliyetçi sanatçıları, sanatçı gelişimini zedelemeyen, oldukça esnek milli sanat kadroları halinde koordine etmek…”

1975 yılında basılan ve muhtelif aralıklarla sahnelemiş olan bu güzide eser, milli sanatçıların ilgisini beklemektedir.

 

SOSYAL SİSTEMLERİN TEMELLERİ

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 1979, İstanbul

Yayınevi: Otağ Yayınları

Sayfa Sayısı: 350 s.

 

Türk ve İslam Dünyasının yetiştirdiği bilge devlet ve siyaset adamı, Türk düşünce hayatının seçkin siması Genel Başkan Sayın Aykut Edibali,  1979 yılında yayınlanan Sosyal Sistemlerin Temelleri adlı eserinde şöyle diyor: “Biz bu kitapta insan problemlerinin çözümü konusunda Batı toplumunun geliştirdiği bütün akli disiplinleri, akıl yoluyla tahkik ettik, sınadık. Gerçekte ne aklın ne de ilmin insanlığın problemini kökten çözmeye asla talip olmadığını ve sosyal bilimler adına yapılan haksızlığın, insanlığa karşı Batı’nın ve Sovyetler’in (Rusya) giriştiği buram buram metafizik kokan bir haçlı seferinden ibaret olduğunu tespit ettik. Bize sunulan şeylerin ne ilme ne de akla uygun bulunmayıp, ilim (bilim) şekline sokulmuş basbayağı politikalardan ibaret olduğunu da teşhis ettik. Bu kitap, iki temel soruya cevap bulmaya çalışmaktadır. Bunlardan birisi, insan ve toplumun tarih ve dünyadaki yerini bulmak ve toplumların kriz sebeplerini araştırmaktır. Diğer soru ise, insan probleminin asli veçhesinin (yüzünün) ne olduğunu tespit etmek ve bu problemi çözmek için insanoğlunun elindeki imkânların nelerden ibaret olduğunu öğrenmeye çalışmaktır.”

Yerli yabancı 306 kaynaktan yararlanılarak meydana getirilen Sosyal Sistemlerin Temelleri adlı bu muhteşem eser:

1.İnsan Probleminin Temel Özelliği,

2.İnsan Problemine Cevap Olarak Sosyo-Kültürel Sistemler,

3.Sosyo-Kültürel Sistemlerin Temeli Olarak Metafizik,

4.İnsan Bilgisi Üzerine üst başlığıyla dört bölümden oluşmaktadır.

 

BİRLİK DAVAMIZ

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 1991, İstanbul

Yayınevi: Bayrak Yayınları

Sayfa Sayısı: 258 s.

 

Eserin sahibi, Türk siyasetin bilgesi Genel Başkan Sayın Aykut Edibali’nin milli ıstıraplarından biri de  “milli güçlerin işbirliği’nin bugüne kadar gerçekleşememiş olmasıdır. 1991 Milli Partiler Arası Seçim İttifakı’nın mimarı olmasına rağmen, üzerinde enine boyuna düşünülüp istişare edilerek bir senede bağlanmadan alelacele yapılması uygulamada sonuç alsa da ideal manada istenileni elde dememiştir.

1991 yılında yayınlanan Birlik Davamız adlı bu eserin önsözünde “Birlik” konusunda şunlar ifade edilmiş: “Siyasette, düşüncede, ekonomide özetle milli hayatın bütün alanlarında düşman bir dünya; milli varlık ve mukaddesatımıza el koymak üzere iken savunduğumuz değerlerin zaferi için, milletin mutluluğu için, milli güçlerin işbirliği, koordinesi elzem değil midir? “ diye soruyor. Ardından devam ediyor: “Bizim samimi kanaatimiz; bu milli güçlerin birliğinin aklın zarureti, vicdanın ve tarihin emri olduğundan ibarettir.

 

Sahasında özgün olan bu eser;  milletimizin birlik davasını şu üst başlıklarla inceliyor:

 • Türk ve İslam Dünyası İçin Bir Tarih Muhasebesine Teşebbüs (1. Kitap)
 • Türk ve İslam Dünyasına Bakış ve Tahliller
 • İslam’da Birlik
 • Birlik İçin Bir Yeni Mutabakata Duyulan İhtiyaç
 • Birlik İçin Yeni Bir Mutabakat
 • 12 Mart Olağanüstü Şartlarından Geçerken Türkiye Şartlarının Tahlili
 • Milli Partiler İttifakına Çağrılar/Uyarılar
 • Birinci Milli Cephe Olayının Değerlendirilmesi
 • Milli Partiler İttifakı
 • Milli İktidar
 • Türkiye’nin (O günkü) Siyasi Manzarası /Koalisyonlar
 • Milli Partilerin Parlamento Görevi
 • Siyasi Partilere Bakışımız

 

REJİM TARTIŞMALARI VE İSLAM

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 1996, İstanbul

Yayınevi: Bayrak Yayınları

Sayfa Sayısı: 50 s. (Mini Boy/Cep Kitabı)

 

Genel Başkan Sayın Aykut Edibali’nin daha önce Bayrak dergisinde yayınlanan makalelerden oluşan kitapçık ile “28 Şubat” öncesi günlerinde aklıselim ile herkese yol göstermekte, rehberlik yapmaktadır. Hacmi küçük, anlamı büyük bu metinlerin Türkiye siyasi ve dini hayatında söz söyleyen ve söyleyecek olanlara daimi bir kılavuz olacağı şüphesizdir. Edibali, kitabın önsözünde şunları not düşmüş: “… Demokrasi, laiklik, şeriat ve İslam kavramları konusunda yapılan yanlışlıkları gidermek başlıca amacı oluyor bu yazıların. Yakın tarihimiz boyunca, ihtilal teşebbüslerinin gerekçesi olmuş bu kavramlar hakkında kısa ve özlü bilgiler veren bu yazıların, tehlikeli yanlışları düzeltmesi dileğim…”

 

KURAN’IN AKSİYON ÖĞRETİSİ

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 2000, İstanbul

Yayınevi: Bayrak Yayınları

Sayfa Sayısı: 416 s. (Büyük Boy)

 

Kendi içinde ayrı ayrı alt başlıklarıyla İnsanın Yaratılışı, Beşeri Bilgilerimiz Açısından İnsan ve Aksiyon, İnsan ve Aksiyon Hukuku adlı üç ayrı kitaptan oluşan Genel Başkan Sayın Aykut Edibali’nin muhteşem eseri Kur’an’ın Aksiyon Öğretisi, İslam’ın uyanış çağrısına bir giriş denemesidir.

“İnsanoğlu bir seferde…” diyen Edibali, “Dünya hayatı, ebedi hayatın ve ebedi mutluluğun başlangıcı olabilir”diyor. Kitapta, bizi mutluluğa, başarıya ulaştıracak bir aksiyon metafiziğini, aksiyon ahlakını araştıran Edibali, Dünya hayatının bir fırsat olduğunu, insanoğlunun bunu iyi kullanması gerektiğinin altını çizerken, insanoğlunun elindeki tek imkânın da “şuurlu çaba” olduğunu belirtiyor. Bu çabanın nasıl olması gerektiğini öğrenmek için Allah’ın kitabına başvurduklarını; mutluluğun, ateşten kurtuluşun ve gerçek başarının ilkelerini, ölçülerini ve hedeflerini insanı yaratan Rabbinin kitabında aradıklarını ve sonunda Kur’an’ın Aksiyon Öğretisi diyebileceğimiz gerçekler dizisinin ortaya çıktığını anlatıyor.

Öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere 100 büyük bilimsel eserin özünden oluşan Kuran’ın Aksiyon Öğretisi’nde bahsedilen konu başlıkları şunlardır:

 • İnsanoğlunun Temel Sorusu,
 • İnsan ve Dünya,
 • Kur’an’da Yaratış,
 • Cennet Hayatı ve İnsan,
 • Cennetten Çıkış,
 • Kur’an’ın Aksiyon Öğretisi
 • İnsan Davranışları
 • İnsan Davranışlarını Anlamak İçin Bir Temel Kavram: Kişilik
 • İnsan Davranışlarını Etkileyen Faktörler ve Etkileşim
 • İnsan Davranışları, Sosyal Gruplar ve Toplum
 • Dini Davranışın Kaynakları
 • Bir İnsan Davranışı Olarak İman ve İslam
 • Kelam İlmi Açısından İnsanın Filleri
 • İnsan Fillerini İlmi Kelam Okulları Nasıl Açıklıyor?
 • Fıkıh Açısından İnsan Davranışları
 • Fıkıh Açısından Amel
 • Hukuk Açısından İnsanın Ehliyeti
 • Ceza Hukuku Açısından İnsan ve Fiilleri
 • Suç Olan İnsan Fiilleri
 • Bir İnsan Fiili Olarak Suç
 • Hareket
 • İlliyet Rabıtası
 • Salih Amel (Manası, önemi, içeriği, kapsamı ve hedefi)

 

MİLLİ BİRLİK VE DOĞU MESELEMİZİN ÇÖZÜM ESASLARI

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 2011, İstanbul

Yayınevi: Bayrak Yayımcılık

Sayfa Sayısı: 150 s.

 

“Şark Meselesi / Doğu Meselesi”  de dedikleri, Haçlı emperyalizminin 20. Yüzyılın son çeyreğinde başımıza ördüğü kirli çorabın adı “bölücülük” tür. Kendini milletinin ve onun değerlerinin yaşatılıp yüceltilmesine adayan bilge siyaset ve düşünce insanı Genel Başkan Sayın Aykut Edibali, bu meselede de tıkanan damarları açan bir cerrah gibi bu sorunun çözümünü aklın ve bilimin ışığında öğretiyor, gösteriyor ve “Dil, soy, sop insanların ve milletlerin zenginliği… Ama ne dili ne de soyu tapılacak put haline getirmek neden? Hazreti Peygamber’in “ayaklarımın altındadır” dediği soyla sopla övünmek niye? Bunları birer değer bilip, Allah’ın varlık ve birliğinin delili diye anlayıp İslam kardeşliğine sarılmak, fitneye pirim vermemek akıllı Müslümanın görevi değil mi?” diye soruyor.

1984 yılından beri hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşayan milletimizim bu kanayan yarasına merhem olacak 2011 yılında yayımlanan “Milli Birlik ve Doğu Meselemizin Çözüm Esasları”ında incelenen ana başlıklar eserin önemi hakkında bir fikir verebilir:

 • Haçlı Seferler Projesi Batı’nın Ruh Denizinde Dolaşmaktadır.
 • Millet Kavramı
 • Devlet Kavramı
 • Kavmiyetçilik
 • Terörün Ortaya Çıkışı
 • AB ve ABD’nin Terör Yaklaşımı
 • Tırmanışa Geçen Terör
 • PKK’nın Siyasal Destekçisi
 • Güneş Harekâtı
 • Güneydoğu Anadolu Meselesi
 • Demokratik Açılım Veya AKP’nin “Kürt Sorunu”
 • AKP Hükümeti’nin Terör Konusunda Yaptığı Hata

 

HAKİKATİN İZİNDE (İlmi Sağ)

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 2016, İstanbul

Yayınevi: Bayrak Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 138 s.

 

Her ne kadar 2016 yılında yayınlansa da Hakikatin İzinde, 1970’li yıllarda yayınlanan Yeniden Milli Mücadele Dergisinde yayınlanan “İlmi Sağ” başlıklı tefrikanın bugün kitaplaşmış halidir. Hakikatin İzinde/İlmi Sağ, o yıllar gençliğinin (68 kuşağı) hakikati bulmasına yardımcı olan ve Hak-batıl mücadelesinin bilimsel temellerini öğreten bir kılavuz kitaptır. Bütün ideolojileri hayatı ve kâinatı izah ediş metoduna göre sınıflandıran bu eser, kıymet biçilemez önemi haizdir. 138 sayfadan oluşan ve “İlmi Sağ, Hakkı ve hakikati arama çabasında sadece vehme ve zanna karşı oluş değil, aynı zamanda ve özellikle Hakkı ve hakikati aramak için gerçeği araştırma vasıtalarının kullanılması metot, usul ve çabasıdır. İnsan ve toplumun varlık ve yaratılış amacına uygun olarak yaşama çağrısı, eylem kılavuzudur” diye kendini özetleyen kitapta değinilen konu başlıkları ise şunlardır:

 • İnsan ve Toplumun Kanunları
 • Evrendeki Uyum
 • Evren ve Tabi Olduğu Düzen
 • Evren Hakkındaki Yanlış Anlayışlar
 • İnsan Varlığını Araştırma
 • İdrak Edebildiğimiz Âlem
 • İnsanın Tabi Olduğu Kanunlar
 • İnsan ve Toplumun Yaşam Kanunu
 • İnsanın Ruhi ve Manevi Hayatı
 • İdeolojilerin Yeniden Tasnifi
 • Değerler Sistemi Nasıl Gelir?
 • İdeolojilerin Kanunu
 • Kültür Sistemlerinin Karşılaşması
 • İslam’ı İçten Yıkma Çabaları
 • İslam Rönesans’ı, İslam İnkılâbı
 • İnsan ve Toplumun Buhranını açıklayan Etmenler

 

MİLLET DAVASI/Büyük Değişim Stratejisi

Yazarı: Aykut Edibali

Yayın Tarihi ve Yeri: 2017, İstanbul

Yayınevi: Bayrak Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 231 s.

 

Büyük Değişim Stratejisi Millet Davası, Genel Başkan Sayın Aykut Edibali’nin 1960’lı yıllarda başlattığı fikri hareketin yayın organı Yeniden Milli Mücadele dergisinde yayınlanan “Milli Mücadelemizin Stratejisi” başlıklı tefrikanın 2017 de kitaplaşmış halidir.Arka kapakta: “Milletimizin yok oluşa gidişini durdurmak üzere harekete geçen fedakâr millet evlatlarına bu kitaptaki ilkelere candan uyarak hareket etme gücü vermesini ve milletimizi azamet, şevket, saadet çağına ulaştırmasını; mazlumların istinatgâhı, himayesizlerin hamisi, çaresizlerin çaresâzı, uçsuz bucaksız kudret sahibi ilmi her şeyi kuşatan yüce Allah’tan niyaz ederiz.” duasıyla okuyucuyu selamlayan kitap şu üst başlıkları irdelemektedir:

 1. Giriş

2.Millet Davası ve Günümüz Türkiye’si,

3.Millet Davası’nın Temelleri,

4.Millet Davası’nın Stratejisi,

5.Tarihsel Süreçte Güç Dengeleri ve Türkiye,

6.İdeolojilerin Savaşında Yumuşak ve Sert Güç Kullanımı,

7.Propaganda Nedir?,

8.Teşkilat Nedir? Soyut Fikirler Nasıl Teşkilat Olur?

9.Aziz Türk Milletinin Millet Davası’na Davet Edilmesi

10.Milli İktidara Doğru

 

Edibali’nin hemen her kitabının birden çok baskısı yapılmıştır.

 

Aykut Edibali’nin yayına hazırlık için şerh ettiği eserler ise şunlardır:

 • İslam İnancının Temelleri: AKAİD
 • İnsanın Yaratılışı ve Yücelişi

 

Edibali’nin, yayınlanmasını sağladığı ve katkı sunduğu pek çok eseri burada söz konusu etmedik. (SY)