Basın Açıklaması


ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
KANUN TASLAĞINDAKİ
EKSİKLİK GİDERİLMELİDİR


“Meclis’e sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanun Taslağı bu haliyle eksiktir.
Öğretmenlik ihtisas mesleği olarak ele alınmalı, aylık ve özlük hakları buna göre düzenlenmelidir!"


“ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TASLAĞINDAKİ EKSİKLİK GİDERİLMELİDİR


Öğretmenlik Mesleği Kanun Taslağı TBMM Başkanlığına sunuldu…


Taslak metin incelendiğinde, öğretmenlik mesleğinin statüsünü doğrudan ilgilendiren mali haklar konusunu düzenleyen hiçbir maddenin yer almadığı görülmektedir. Yani tabir caizse dağ fare doğurmuştur.


Mevzuatta var olan öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini tekraren düzenleyen maddelere bir ilave yapılmış. Yani önceki mevzuatta yer almayan tek konu; Milli Eğitim Akademisinin kurulmasını düzenleyen hükümlere yer verilmiş olduğudur.


2022 yılında çıkarılan, daha mürekkebi kurumamış olan ve bu taslakla yürürlükten kaldırılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile farkı, Milli Eğitim Akademisinin kurulması olduğu açık seçik ortada… Oysa daha önce çıkarılan değişik Meslek Kanunlarında personelin statüsünü ilgilendiren mali hakların da düzenlenmiş olduğu görülmektedir.


Kamuda istihdam edilen personelin aylık ve özlük haklarını düzenlenirken; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren öğretmenler TSK, YÖK Personeli, Hakimler ve Savcılar vb. gibi değerlendirilmelidir.


Tıpkı bu üç meslek grubunda olduğu gibi mesleğin statüsünü doğrudan etkileyen mali hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun dışına çıkarılmalı ve ayrıcalıklı bir düzenlemeye gidilmelidir.


Öğretmenlik mesleği tam bir profesyonel meslektir. Söz konusu Kanun Taslağının 7. Maddesinde de belirtildiği üzere; “Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir.”
Profesyonellik gerektiren öğretmenlik mesleğine ‘Diğer Kamu Görevlileri’nde (Hakimler ve Savcılar vb.) olduğu gibi ihtisas gerektirmeyen memurlardan ayrı olarak mesleğin statüsünü olumlu etkileyecek mali hakların da taslakta düzenlenmesine yer verilmesi gerekir.


Bu yapılmadığına göre, Kanun Taslağı yukarıda da belirtildiği gibi Milli Eğitim Akademisinin kurulması için hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır… 
Yoksa öğretmenlik mesleğinin ‘Türkiye Mesleki İtibar Araştırması’na göre 2015 yılında itibar sıralamasında 4. Sıradan, 2020’de 10 basamak geriye düşerek 14. Sıraya gerilemesinin yaşandığı bir süreçte, taslağın öğretmenlerin statüsünün yükseltilmesine sağladığı bir yararı yoktur...


Millet Partisi olarak, yukarıda belirtilen üç meslek grubu için çıkarılan kanunlar dikkate alınarak Öğretmenlik Mesleği Kanununda eksik olan mali haklar konusu Meclis görüşmeleri sürecinde dikkate alınarak bir fırsatın değerlendirilmesini ve öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi bağlamında bu eksikliğin giderilmesini bekliyoruz…”


Cuma NACAR
Genel Başkan