Prensiplerimiz

Siyasal Çabanın Prensip ve İdealleri
1- Hürriyetçi, demokratik- laik esas
2- Şahsiyetçilik- Milliyetçilik
3- Adalet
4- Barış
5- Birlik
pp
Siyasal Düşüncenin Kabulleri
1- Gelişme
2- Meşruiyetçilik
ii
Siyasal Düşüncenin Kaynakları
1- İlim
2- Milli dünya görüşü ve milli manevi sosyal değerler
3- Ahlak

Muhteşem Türkiye